Начална дата и час: 14.06.2023 14:00
Крайна дата и час: 14.06.2023 17:30
Вид събитие: Смесено обучение
Тематична област: Съдебна администрация, устройство и управление на съдебната система
Преподаватели и модератори: доц. д-р Владислав Миланов, преподавател в СУ "Св. Климент Охридски"
Обучителни цели: Целта на обучението е да надгради общата езикова подготовка на служителите на НИП, необходима за изпълнение на техните административни задължения.
Очаквани резултати: Учебният план способства за повишаване на езиковата култура, познаването на езиковите норми и правилното използване на езиковите средства.
Целева аудитория: Служителите на Националния институт на правосъдието
Място на провеждане / институция: НИП | Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук