Начална дата и час: 03.10.2023 09:00
Крайна дата и час: 10.10.2023 23:55
Вид събитие: обучение
Тематична област: Европейско право
Преподаватели и модератори: Донка Чакърова, съдия във Върховния административен съд; Цветелина Георгиева, Правна служба на Европейската комисия, Брюксел
Описание: Обучението се провежда в смесена форма: присъствена и дистанционна част. Присъствената част ще се състои на 3.10.2023 г. от 9:00 до 17:30 ч. в зала "Болеро" на Гранд-хотел "Астория" (гр. София). Дистанционната част ще се проведе в портала за електронно обучение на НИП в периода 4 - 10.10.2023 г.
Обучителни цели: Целта на обучението е чрез средствата на присъствена и електронна комуникация да представи практически поглед върху прилагането на член 267 от ДФЕС в рамките на националното съдебно производство. Участниците ще се фокусират от една страна върху случаи, в които би било необходимо да се отправи запитване, както и върху начините на изписване на въпросите и представяне на фактите в определението за запитване. Ще бъде разгледан и въпросът за последствията от запитването върху националното производство. От друга страна, обучението ще представи практически поглед върху процедурата за разглеждане на преюдициални запитвания от СЕС, включително и върху ролята на заинтересованите страни, участващи в делото, които биха могли да окажат влияние върху позицията на СЕС по поставените въпроси. В курса ще бъдат обсъдени някои често срещани затруднения по български дела в рамките на производства пред СЕС.
Целева аудитория: съдии
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП | Хотел "Астория гранд хотел"
Населено място на провеждане: София
Място на настаняване: хотел "Астория Гранд Хотел"

Заявяване на участие: Тук
Практическа информация за присъствена среща.docxПрактическа информация за присъствена среща.docxУчебен план 267 ДФЕС.pdfУчебен план 267 ДФЕС.pdf