Начална дата и час: 30.11.2023 14:00
Крайна дата и час: 30.11.2023 16:00
Вид събитие: Уебинар
Преподаватели и модератори: Венелина Томова, експерт финансови инструменти
Целева аудитория: съдия, съдебен помощник от административните съдилища и лица по чл.249 ЗСВ
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук