Начална дата и час: 28.11.2023 08:00
Крайна дата и час: 30.11.2023 16:30
Вид събитие: Форум
Преподаватели и модератори: проф. Васил Атанасов - ръководител на Токсикохимическа лаборатория при ВМА
Целева аудитория: Съдии и съдебни помощници в НК на ВКС
Място на провеждане / институция: Съдебна палата
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук