Текстът на анализа е резултат от работата на авторски колектив от магистрати под ръководството на съдия Светлана Калинова от Върховния касационен съд.