Настоящата рубрика съдържа:

1. Уведомление относно неспазване от страна на България на Орхуската конвенция по отношение на налагане на съдебна възбрана при процедури по преразглеждане на решения по оценка на въздействието върху околната среда и др.;

2. Учебни материали по проект "Сътрудничество с националните съдии в областта на околната среда" на ЕРА, по който Националният институт на правосъдието е партньор.