Това издание се публикува в изпълнение на проект "Подобряване на достъпа до правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства в България", който се осъществява от Институт Отворено общество - София и Националното бюро за правна помощ с финансовата подкрепа на Европейския съюз по програма Правосъдие 2014-2020 г. 

© Институт Отворено общество - София, 2018

ISBN 978-619-226-073-6

За да видите текста на изданието е необходимо да изберете заглавието, след което да посочите "Запишете ме". Чрез това действие ще отворите страницата с изданието.