Самообучителният ресурс "Практически аспекти при разглеждане на данъчни дела" е изготвен под ръководството и правната редакция на съдия Йордан Константинов от Върховния административен съд. 

Автори на отделните части на ресурса са съдия Йордан Константинов от Върховен административен съд и съдиите от Административен съд Варна: Борислав Милачков, Дарина Рачева, Елена Янакиева, Искрена Димитрова и Мария Йотова.

Национален институт на правосъдието, 2018 г.
©Всички права запазени