С влизането в настоящия курс можете да се запознаете с текста "Помагало за работата на етичните комисии". 

Помагалото е разработено по проект "Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС".