Подкаст на уебинар на Европейската мрежа за съдебно обучение на тема "Европейската прокуратура – разследване и наказателно преследване на престъпленията против бюджета на ЕС"

Подкаст (запис) на най-актуалния уебинар за компетентността на Европейската прокуратура в областта на разследването и наказателното преследване на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС е достъпен на сайта на Европейската мрежа за съдебно обучение. 

Записът има за цел да повиши информираността и по-доброто разбиране на професионалната общност относно формиращата се в момента независима прокурорска служба на Европейския съюз, и нейните правомощия като орган с ключова роля в наказателното правосъдие в ЕС през следващите години. 

Йоахим Етенхофер, административен ръководител на прокуратурата в Мюнхен, Германия, представя темите в уебинара, свързани с:

  • престъпленията, съгласно Директивата относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС;
  • структура и организация на Европейската прокуратура: ролята на европейския главен прокурор, европейските прокурори и европейските делегирани прокурори;
  • основни задачи на Европейската прокуратура — съдебен контрол — сътрудничество с национални органи;
  • взаимодействие с държави членки, които не участват в Европейската прокуратура;
  • сътрудничество с ЕВРОДЖЪСТ, ОЛАФ, ЕВРОПОЛ.

 Целева група на уебинара:

Съдии и прокурори с опит в разследването на икономически и финансови престъпления, корупция и измами, съдебно сътрудничество по наказателно-правни въпроси, трансгранично сътрудничество при разследване и наказателно преследване.

Записът е на английски език.