Обща информация: Самообучителен ресурс относно новите изисквания на превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Материалът е разработен от дирекция "Финансово разузнаване", ДАНС.

Целева група: Ресурсът е насочен към е съдии, прокурори, следователи и съдебни служители, участващи в процеса на организиране и провеждане на обществени поръчки. 

Начин на включване: Ресурсът може да се ползва от потребители с профил в Портала за ЕО. Изисква се самозаписване.

Ресурсът е достъпен до 1.09.2019 г. 

При необходимост от съдействие: обърнете се към лицето за контакт.