Материали от обучение "Практика на Съда на Европейския съюз относно режима на облагането с ДДС", 08 - 10.05.2019 г.

Начин на включване: Учебните материали могат да се ползват от потребители с профил в Портала за ЕО. Изисква се самозаписване. Моля, следвайте указанията на системата при самозаписване. 

При необходимост от съдействие: обърнете се към лицето за контакт.