Проект "България – Съдебно обучение по данъчно право", финансиран от Европейската банка за възстановяване и развитие и осъществяван съвместно с Международната организация за развитие на правото (IDLO)

Материали от обучение "Данъчно право", 26.02-30.03.2019 г.

Начин на включване: Учебните материали могат да се ползват от потребители с профил в Портала за ЕО. Изисква се самозаписване. Моля, следвайте указанията на системата при самозаписване. 

При необходимост от съдействие: обърнете се към лицето за контакт.