Обща информация за електронното издание

Заглавие: "Анализ в материално-правен и процесуален аспект на институтите на условно предсрочно освобождаване, пробационните мерки по чл. 67, ал.3, чл. 70, ал. 6 от НК и замяна на наказанието доживотен затвор с лишаване от свобода"

Автори: Лада Паунова, Даниела Атанасова, д-р Росица Тончева, Пламен Пачев, д-р Валентина Караганова

Жанр: Приложно изследване

Начин на включване: Ресурсът може да се ползва от потребители с профил в Портала за ЕО. Изисква се самозаписване. Моля, следвайте указанията на системата при самозаписване.

При необходимост от съдействие: обърнете се към лицето за контакт.