Ресурсът е предоставен от Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) във връзка с осъществения през 2018 - 2019 година проект в областта на върховенството на закона и е част от стратегията на Европейската комисия за ефективно прилагане на Хартата на основните права на ЕС.

Жанр: Наръчник/учебно помагало

Начин на включване: Ресурсът може да се ползва от потребители с профил в Портала за ЕО. Изисква се самозаписване. Моля, следвайте указанията на системата при самозаписване. 

При необходимост от съдействие: обърнете се към лицето за контакт.