Курсът съдържа материали от проведено присъствено обучение по прилагането на новия закон за трансфер на осъдени лица, проведено на 21 февруари 2020 г., в гр. София и предназначено за съдии и прокурори от Великотърновския апелативен район.

Курсът е достъпен само за участници в проведеното присъствено обучение.

Заявки за курса не се приемат. 

Обучението се провежда в рамките на проекта на НИП "Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители", финансиран от Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.