Основната цел на началното обучение е да осигури първоначална обща подготовка на новопостъпилите съдебни служители, като обхване най-пълно основните моменти и принципи в тяхната работата и им даде добра основа за развитие.

Учебният план съдържа теми, свързани с организацията и функционирането на администрацията на съда, и е насочен към адаптиране на уменията и квалификация на служителите към принципите и практиката на съдебната дейност. 

Новосъздаденият електронен дистанционен формат на обучението ще предложи повече време за работа по темите при по-бавни темпове, като целта е постигането на по-висока ефективност на курса.