Основна цел на обучението е да даде знания и насоки за подобряване работата
на съдебните секретари, както и да подпомогне обмяната на опит и информация за добрите практики в различните съдилища.

Новосъздаденият електронен дистанционен формат на обучението ще предложи повече време за работа по темата, като целта е постигането на по-висока ефективност на курса.