Форма на провеждане: уебинар (изисква онлайн включване в определените часове).

Начало: 13.04.2020 г., 14:30 ч. - Край: 13.04.2020 г., 16:30 ч.

Целева група: съдии от районните, окръжните и апелативните съдилища, разглеждащи наказателни дела.

Обща информация: Обучението включва два модула: 1) съдебната практика по чл.70 от НК; 2) мерките за пробационен надзор по чл.67, ал.3 от НК, както и възпитателните мерки.

Предвидено е провеждане на дискусия.

Заявки за участие се подават електронно в срок до 8 април 2020 г. (сряда).


 

bc464710-a775-4732-a506-7797bd01d08aa6e6d637-bd49-4e12-a18e-339b09c98142