Форма на провеждане: уебинар

Начало: 21.04.2020 г.

Край: 08.05.2020 г.

Целева група: съдии

Обща информация: Обучението e предназначено за съдии и има за цел да запознае аудиторията с практически полезни методи и установени добри практики за ефективното изпълнение на професионалните задължения, особено в настоящата ситуация на обявено извънредно положение, в която драстичната промяна в установения режим на работа на магистратите не трябва да променя качеството и срочността на изпълнение на служебните задължения. Ще бъде проведена и дискусия, посветена върху отношенията с колегите, съдебните служители, страните в процеса и обществото като цяло.

Предвидено е провеждане на дискусия. (изисква онлайн включване в определените часове).

Преподавател: Тодор Тодоров, психолог

Заявки за участие се подават електронно в срок до 17 април 2020 г. (петък)

a7a93602-ee56-44f5-b832-b99878475c6ec2593d5e-0904-4696-8445-90ee3ff83c387ce48386-cd6d-4d5a-9974-bf21dca002b7a976b45c-947b-4e2e-a276-17e51fea7723
Учебен план 21.04-08.05 .pdfУчебен план 21.04-08.05 .pdf