Форма на провеждане: електронно дистанционно обучение

Начало: 15.04.2020 г.

Край: 08.05.2020 г.

Целева група: съдии

Обща информация: Акцентът в обучението е поставен върху подобряването на комуникативните умения на съдиите, правилата за работа с медиите и начините за своевременно реагиране в условията на кризи. 

В рамките на обучението аудиторията ще бъде информирана за това какви са посланията, които излъчва съдът; на какъв език говорят магистратите и какви са ефективните комуникационни послания за повишаване на доверието в съдебната система. Съществена част от учебния материал ще съдържа практически правила и съвети, приложими в процеса на интервюиране в печатни и електронни медии.

Предвидено е провеждане на дискусия. (изисква онлайн включване в определените часове).

Преподаватели: Димитър Абрашев, Борислава Радоева, Ненка Иванова, доц. Александър Христов

Заявки за участие се подават електронно в срок до 14 април 2020 г. 

bc1a5b8c-f080-42f3-85d5-aad7bf5d47f96543c020-a414-4f10-acc7-717ac2ed8d8ef606c7bd-40e2-4c55-8dc2-06c2f0429d183f70a684-fe5b-45e6-b6cc-20e4118fd818