Целта на обучението е изграждане на умения за стратегически оценка, анализ и планиране на професионалното поведение на съдебната администрация при управление на проблемни ситуации и отношения, свързани с изпълнение на функционалните задължения.

Целева група: служители от администрацията на съдилищата