Основната цел на обучението е да представи въпросите, свързани с прилагането на ЗДОИ по начин, предоставящ възможност за по-добро осмисляне на материята чрез анализ на нормативни разпоредби и съдебна практика, както и да даде необходимата увереност за правилното решаване на административните преписки, образувани по искания за предоставяне на достъп до обществена информация.