Начална дата и час: 15.06.2020 08:00
Крайна дата и час: 10.07.2020 20:00
Учебна/Правна област: Гражданско право и процес

Заявяване на участие: Тук