Начална дата и час: 16.06.2020 09:00
Крайна дата и час: 30.06.2020 23:55