Ресурсът съдържа два наръчника, разработени на английски език: 

Наръчниците са разработени по проект "Засилване на борбата с корупцията в Югоизточна Европа чрез подобряване на мерките за възстановяване на активи" на Регионалната инициатива за борба с корупцията и център Aire – Програма Западни Балкани.