Начална дата и час: 09.12.2020 00:00
Крайна дата и час: 10.12.2020 00:00
Вид събитие: Уебинар
Тематична област: Гражданско право; Граждански процес
Преподаватели и модератори: Борислав Белазелков - съдия, Върховен касационен съд
Целева аудитория: съдии, разглеждащи граждански дела, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни помощници

Заявяване на участие: Тук