Начална дата и час: 09.12.2020 00:00
Крайна дата и час: 09.01.2021 23:55
Вид събитие: Дистанционно обучение за самоподготовка
Тематична област: Обучение на съдебни заседатели
Целева аудитория: Съдебни заседатели от РС Сливница