Запис от регионално обучение "Проблеми по ЗПКОНПИ и по-специално методика за установяване на "значително несъответствие" по смисъла на &1, т.3 от допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ", организирано от Националния институт на правосъдието в партньорство с Апелативен съд Бургас

Записът е достъпен за регистрирани потребители на Портала за електронно обучение на НИП, след самозаписване за курса.