Анализът обхваща десетгодишен период от дисциплинарната практика на ВСС и ВАС по дела, образувани срещу съдии, прокурори и следователи - периодът от приемането на Кодекса за етично поведение на българските магистрати до края на 2019 г. 

Предмет на анализа са само дела с влезли в сила съдебни решения. 

Авторското право върху Анализа на дисциплинарната практика на ВСС и ВАС принадлежи на Националния институт на правосъдието.

Анализът е достъпен след самозаписване (след избиране на заглавието на ресурса, избирате бутона "Продължи" и следвате указанията на системата).