Начална дата и час: 20.01.2021 08:00
Крайна дата и час: 08.02.2021 23:55
Вид събитие: електронно дистанционно обучение
Преподаватели и модератори: Бисер Янков, началник на отдел „Правен”, Администрация на главния прокурор
Описание: Обучението има за цел да повиши квалификацията на съдебните служители от Прокуратурата на РБ, работещи по направление "Човешки ресурси", във връзка с производството по прекратяване на трудовите правоотношения, като наред с теоретичните постановки даде възможност за практическо приложение и надграждане на техните познания в тази област
Целева аудитория: съдебни служители от ПРБ, изпълняващи длъжности по направление „Човешки ресурси“
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук