Начална дата и час: 27.01.2021 00:00
Крайна дата и час: 15.02.2021 00:00
Вид събитие: електронно дистанционно обучение
Тематична област: Управление на човешките ресурси
Преподаватели и модератори: Борислав Стоянов, експерт – психолог, Любка Христова-Минчева, експерт - психолог
Целева аудитория: съдебни служители от съдилищата
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП

Заявяване на участие: Тук