Начална дата и час: 10.02.2021 00:00
Крайна дата и час: 08.03.2021 00:00
Вид събитие: Електронно дистанционно обучение
Тематична област: Етика за съдебни служители
Преподаватели и модератори: д-р Силвия Кръстева, съдия, Окръжен съд Плевен
Целева аудитория: съдебни служители от съдилищата
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП

Заявяване на участие: Тук