Начална дата и час: 17.02.2021 00:00
Крайна дата и час: 18.03.2021 00:00
Вид събитие: Дистанционно обучение от комбинирана обучителна форма
Преподаватели и модератори: Антоанета Първанова, държавен финансов инспектор, Агенция за държавна финансова инспекция
Целева аудитория: служители на ръководни длъжности, главни счетоводители и други служители, ангажирани с обществени поръчки от органите на съдебната власт, АВСС, ИВСС, НИП и ПРБ
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП

Заявяване на участие: Тук