Начална дата и час: 04.03.2021 08:00
Крайна дата и час: 24.03.2021 23:59
Вид събитие: Електронно дистанционно обучение
Тематична област: Работа на администрацията в Прокуратурата
Описание: Основната цел на обучението е да представи въпросите, свързани с прилагането на ЗДОИ по начин, предоставящ възможност за по-добро осмисляне на материята чрез анализ на нормативни разпоредби и съдебна практика, както и да даде необходимата увереност за правилното решаване на административните преписки, образувани по искания за предоставяне на достъп до обществена информация.
Целева аудитория: съдебни служители от ПРБ
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук