Начална дата и час: 16.03.2021 08:00
Крайна дата и час: 12.04.2021 23:59
Вид събитие: Електронно дистанционно обучение
Тематична област: Бюро Съдимост
Преподаватели и модератори: Иван Стоилов, съдия, Софийски районен съд
Целева аудитория: съдебни служители в Бюро „Съдимост”
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП

Заявяване на участие: Тук