Начална дата и час: 23.03.2021 08:00
Крайна дата и час: 12.04.2021 23:59
Вид събитие: Електронно дистанционно обучение
Тематична област: Съдебна администрация, устройство и управление на съдебната система
Преподаватели и модератори: Ана Методиева-Конялъ, съдебен помощник, Върховен административен съд
Целева аудитория: съдебни служители от административните съдилища
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП

Заявяване на участие: Тук