Начална дата и час: 30.03.2021 08:00
Крайна дата и час: 19.04.2021 23:55
Вид събитие: Електронно дистанционно обучение
Целева аудитория: съдебни служители от Прокуратурата на РБ, изпълняващи длъжности по направление „Човешки ресурси“
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук