Целева група на обучението: кандидати за младши магистрати випуск 2020/2021 година*.

Форма на обучение: смесена (blended learning)**.

-----

Обучението е в рамките на курса за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи. 

** Обучението се състои от 4 електронни модула, 3 срещи във виртуална класна стая и заключителни дейности (заключителен тест, анкета за оценка на обучението и сертифициране на участниците).