Начална дата и час: 12.01.2021 08:00
Крайна дата и час: 12.04.2021 23:55
Вид събитие: Самоподготовка
Тематична област: Начално обучение на съдебни заседатели
Описание: Обучението ще се проведе в електронна дистанционна форма - самоподготовка
Целева аудитория: Съдебни заседатели от РС Своге