Начална дата и час: 25.01.2021 08:00
Крайна дата и час: 08.02.2021 08:00
Вид събитие: Електронно обучение
Тематична област: Интердисциплинарно обучение
Преподаватели и модератори: Тодор Тодоров-психолог и експерт в областта на консултирането на магистрати и съдебни служители по теми, свързани с изпълнението на служебните им задължения и комуникацията в и извън професионалната общност
Описание: Обучението има за цел да предостави на участниците практически полезни методи и практики, целящи ефективното изпълнение на професионалните задължения, особено в настоящата извънредна епидемична обстановка, довела до съществени промени в режима и начина на работа на съдиите, прокурорите и следователите. Предмет на дискусия ще бъде начинът на изпълнение на служебните задължения, отношенията с колегите, съдебните служители, страните в процеса и обществото като цяло.
Очаквани резултати: Усъвършенстване на работните процеси чрез усъвършенстването на работните взаимоотношения и процесите на планиране и изпълнение на ежедневните задължения
Целева аудитория: съдии, прокурори, следователи
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП

Заявяване на участие: Тук