Наръчникът е достъпен за гости на Портала за електронно обучение на НИП.

Моля, изберете заглавието, за да отворите страницата с наръчника.