Начална дата и час: 22.02.2021 00:00
Крайна дата и час: 28.02.2021 23:55
Вид събитие: електронно дистанционно обучение
Тематична област: Гражданско право и процес
Преподаватели и модератори: Маргарита Георгиева, съдия, Върховен касационен съд
Описание: Акцент в обучението ще бъдат въпросите за правото на свобода на словото, на изразяване на мнение и нормативните граници, до които могат да се упражняват т.нар. „комуникационни права“. Ще бъдат разгледани някои от важните решения на ЕСПЧ по проблеми, които са поставяли за разрешаване делата за гражданската отговорност при обида и клевета в различни хипотези.
Целева аудитория: съдии, разглеждащи граждански дела и магистрати, интересуващи се от поставената тема
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук