Начална дата и час: 18.02.2021 08:00
Крайна дата и час: 31.12.2021 23:55
Вид събитие: Електронно дистанционно обучение
Тематична област: Начално обучение на съдебни заседатели
Описание: Обучението в дистанционна форма за самоподготовка се провежда в изпълнение на чл. 30 от Наредба № 7 за съдебните заседатели, във връзка с чл. 73, ал. 6 от Закона за съдебната власт. Целта на учебния план е да запознае съдебните заседатели с основните аспекти в устройството и работата на органите на съдебната власт, статута и етичните измерения в дейността на съдебния заседател, както и да предложи основни знания от наказателното право и процес, с които съдебните заседатели пълноценно да участват в провеждането и решаването на съдебните дела.
Целева аудитория: съдебни заседатели с мандат 2021 - 2025 г.
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП