Начална дата и час: 16.03.2021 00:00
Крайна дата и час: 21.03.2021 00:00
Вид събитие: електронно дистанционно обучение
Преподаватели и модератори: д-р Александър Кирков, преподавател УНИБИТ
Описание: Акцент в обучението ще бъдат въпросите за все по-честите случаи на изготвяне на електронна поща и интернет страници с невярно съдържание, които наподобяват институции, банки или дружества. В обучението ще бъдат разгледани техническите аспекти и установяване на изпращачите на електронни пощи и фишинг-атаки.
Целева аудитория: съдии, прокурори, следователи и лица по чл.249 ЗСВ
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук