Начална дата и час: 22.03.2021 00:00
Крайна дата и час: 22.04.2021 00:00
Вид събитие: Електронно обучение
Преподаватели и модератори: Галя Вълкова - съдия, Софийски районен съд; доц. Павлина Петкова - преподавател по клинична и консултативна психология към Катедра по психология, ВСУ “Черноризец Храбър”
Целева аудитория: Съдии от районно и окръжно ниво, които разглеждат граждански дела и съдебни помощници
Място на провеждане / институция: НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук