Начална дата и час: 15.03.2021 09:00
Крайна дата и час: 29.03.2021 17:30
Вид събитие: Дистанционно обучение
Преподаватели и модератори: съдия Марияна Лазарова от Административен съд София-област.
Целева аудитория: магистрати и съдебни служители
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук