Начална дата и час: 06.04.2021 08:00
Крайна дата и час: 28.04.2021 23:55
Вид събитие: електронно дистанционно обучение
Тематична област: Съдебна администрация, устройство и управление на съдебната система
Преподаватели и модератори: Милена Левашка-Августинова, съдебен секретар, Окръжен съд Пловдив и Цветанка Зинева, съдебен секретар, Районен съд Велико Търново
Описание: Основната цел на обучението е да даде знания и насоки за подобряване работата на съдебните секретари, както и да подпомогне обмяната на опит и информация за добрите практики в различните съдилища.
Целева аудитория: съдебни секретари
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП

Заявяване на участие: Тук