Начална дата и час: 20.04.2021 08:00
Крайна дата и час: 31.05.2021 23:55
Вид събитие: Дистанционно обучение от комбинирана обучителна форма
Тематична област: Съдебна администрация, устройство и управление на съдебната система
Преподаватели и модератори: Калина Анастасова - съдия в Софийски градски съд; д-р Силвия Кръстева - съдия в Окръжен съд Плевен; Иван Стоилов - съдия в Софийски районен съд; Татяна Жилова - съдия в Административен съд София-град
Описание: Основна цел на обучението е да осигури обща теоретична подготовка на новопостъпилите съдебни служители, като обхване най-пълно основните моменти и принципи в тяхната работа и им даде добра основа за развитие. Учебният план обхваща теми, свързани с организацията и функционирането на специализираната администрацията в съдилищата.
Целева аудитория: новоназначени съдебни служители със стаж до 1 година в съдебната система
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук