Начална дата и час: 20.04.2021 10:00
Крайна дата и час: 20.04.2021 12:00
Вид събитие: Уебинар
Преподаватели и модератори: Галя Вълкова, съдия, командирована в СГС
Целева аудитория: гражданскоправни съдии от районно и окръжно ниво
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук